Vilka är vi?

Om ToPsign

ToPsign är ett registrerat varumärke inom BA design AB, ett designföretag i Mellbystrand. På BA design jobbar vi med industridesign och produktutveckling sedan 30 år tillbaka med flera patenterade produkter som resultat.

Takskylten är ett projekt som inleddes på 90-talet. Utifrån idén ”skylt på taket” utvecklade BA design hela konceptet med idélösning, material, konstruktion, produktion, funktion.
Hela tiden i nära kontakt med Transportstyrelsen och med tester i alla väderlekar och hastigheter. Resultatet är en miljöanpassad skylt som ökar trafiksäkerheten för oss alla i trafiken.

Ökad trafiksäkerhet

ToPsign är numera en väl etablerad skylt. Den har testats i vindtunnel samt utsatts för krocktester dokumenterade med höghastighetskamera.

Skylten garanteras att, vid korrekt montering, sitta kvar vid hastighet om minst 120 km/h vid vindhastighet om 0 m/sek. Vid motvind, t.ex. 10 m/sek (=36 km/h), bör fordonets maxhastighet reduceras med motsvarande för garanterad hållfasthet.

Det är vår övertygelse att ni kommer att få mycket uppmärksamhet och därmed ökad trafiksäkerhet med ToPsign-skylten under lång tid framöver.

Att tänka på vid användning

– För att undvika påverkan på lacken bör den monteras på ett väl avtorkat underlag så att inte damm, grus, snö eller is finns mellan skylten och underlaget.

– Undvik att dra skylten längs underlaget när den ska omplaceras.

– Flikarna med de monterade magneterna får inte placeras omlott eftersom magneternas fästförmåga försämras väsentligt.

– Skylt som blivit blöt torkas av med mjuk duk och förvaras utvikt i rumstemperatur mellan användningstillfällena.

Klicka här för att hämta bruksanvisning.